Mapa Conceptual Internet: CMAP

El tema triat és Internet:


Elements d’un mapa conceptual
  • Conceptes : Esdeveniments o objectes, que tenen un nom (cadira, calor...). Són paraules que designen la imatge d'un objecte (cadira) o un d'un esdeveniment (calor).
  • Paraules d'enllaç : Pertanyen a diferents categories (preposicions, conjuncions...) i s'empren per a establir relacions entre els objectes.
  • Proposicions : Formades per dos o més conceptes units per paraules d'enllaç , formant una unitat semàntica .
(el tema triat és complicat trobar imatges, per això faig la comparació amb altres objectes més sencills)

Aquí deixo un video explicatiu sobre què és un mapa conceptual i com aplicar-ho en l'educació dels alumnes.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada