Aprenentage en les TIC

En la calsse de TIC vam veure diferents maneres que tenen els infants d'apendre fent ús de les noves tecnologies.

Les podem agrupar per metàfores:

1. L'ordinador com alumne: Aquesta és la metàfora que ens mostra com l'alumne realitze la tasca del mestre, mentres que l'ordinador fa d'alumne. Aquesta tasca consisteix en que l'alumne va donant les ordres necessaries a l'ordinador per tal d'aconseguir un proposit.

Un dels programs és el programa tortuga. Aquest programa consisteix en que l'alumne va donant ordres a una tortuga que es va desplaçant El treball de nen consisteix en donar les ordres exactes a la tortuga per tal que canvii la seva posició i crearne unes altres, com un triangle o un cuadrat. Per tal de que fagi això hi ha un sistema amb el que el nen li va donant dades com distancies, moviments d'esquerra o dreta i també es pot modificar l'angle de moviment, ja sigui 30º 80º....

2. L'ordinador com a simulador:

Aquesta metàfora es pot associar amb la pràctica del joc Crayon Physics. El nen aprèn atraves del seus propis interesos. És una manera ben simple de com fer un dibuix per tal d'aconseguir un objetiu, en aquest cas, una estrella

Aquest video serà força ilustratiu:


3. Ordindor com a tutor:

En aquest cas l'alumne aprèn mitjançant l'ordinador, en unes altres paraules, sense la intervenció del mestre que en aquest cas és l'ordinador el nen no podria fer l'aprenentatge, hi ha una relació d'alumne-mestre, mestre-alumne.

Aquesta metàfora va directament relacionada amb un exercici fet a classe que es deia: utillatge químic". Aquesta forma d'aprenentage consistia en que et donaven unes imatges relacionades amb el tema de la química, les quals havies de relacionar amb el nom que li pertenyien.
D'aquesta manera l'alumne havia de memoritzar cada instrument de laboratori amb la seva paraula associada.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada