Conferència de Guillermo Orozco

L'altre dia a l'escola vam veure un video de Guillermo Orozco que és un reconegut professor de Comunicació Social de la Universitat de Gualalajara a Mèxic.

Durant la expocició que ens fa en el documental, Orozco destaca la importancia del llenguatge audiovisual avui en dia. Segons Orozco, els mistjans d'informació, de manera voluntaria o involuntaria, influien en la educació dels infants ja que molts d'ells vivien rodejats d'algun mitja de comunicació com la televisió que els feia, en moltes ocasions, de companyia o de "niñera"

Orozco proposava que els mitjans havien de començar a fer-se servir de forma útil dins les aules, ja que les etcnologies avancen i els nen han d'estar infromats i preparats per les noves tecnologies.

Crec que Orozco te part de raó en les coses que proposa ja que també crec, i segurament és un fet constrastat, que els mitjans de comunicació influeixen sobre els infants i en la meva opinió de manera voluntaria sense cap dubte, ja que no crec que un anunci publicitari no estigui creat per no influir.

Amb el que no estic tant d'acord és en voler inculcar les TIC dins de les aules. No acabo d'entendre la necessitat de que l'infant estigui enganxat a una pantalla les hores o moments que siguin cuan a casa ja passen prou temps jugan a videoconsoles, ordinadors o miran la televisió. Crec que durant el progrès de l'infant hi ha moments per fer cada una de les coses i no crec que en una de les etapes més importants, com és la primària, sigui el més recomenable tindre els nens davant d'un monitor.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada